DAVSKR på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon DAVSKR er:

NorskEngelsk
DAVSKR

Beskrivelse

Returnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode ved hjelp av metoden fast degressiv avskrivning.Mer informasjon (kilde)