DCOUNTA på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon DCOUNTA er:

EngelskNorsk
DCOUNTA
DANTALLA

Beskrivelse

Teller ikke-tomme celler som oppfyller vilkårene du angir for et felt (kolonne) med poster i en liste eller database.

Feltargumentet er valgfritt. Hvis du utelater det, vil DANTALLA telle alle postene i databasen som svarer til vilkårene.Mer informasjon (kilde)