DEGRAVS på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon DEGRAVS er:

NorskEngelsk
DEGRAVS

Beskrivelse

Returnerer avskrivningen for et aktivum for en gitt periode ved hjelp av metoden dobbel degressiv avskrivning eller en annen metode som du angir.Mer informasjon (kilde)