DELSUM på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon DELSUM er:

NorskEngelsk
DELSUM

Beskrivelse

Returnerer en delsum i en liste eller database. Det er vanligvis enklere å lage en liste med delsummer ved hjelp av kommandoen Delsum i Disposisjon-gruppen i kategorien Data i skrivebordsversjonen av Excel. Når delsumlisten er opprettet, kan du endre den ved å redigere funksjonen DELSUM.



Mer informasjon (kilde)