DELTA på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon DELTA er:

NorskEngelsk
DELTA

Beskrivelse

Undersøker om to verdier er like. Returnerer 1 hvis tall1 = tall2. Ellers returneres 0. Bruk denne funksjonen til å filtrere et sett verdier. Ved å summere flere DELTA-funksjoner kan du for eksempel beregne antallet like par. Denne funksjonen kalles også Kroneckers delta-funksjon.Mer informasjon (kilde)