DESTILBIN på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon DESTILBIN er:

NorskEngelsk
DESTILBIN

Beskrivelse

Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til et binærtall.Mer informasjon (kilde)