DESTILHEKS på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon DESTILHEKS er:

NorskEngelsk
DESTILHEKS

Beskrivelse

Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til et heksadesimalt tall.Mer informasjon (kilde)