DESTILOKT på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon DESTILOKT er:

NorskEngelsk
DESTILOKT

Beskrivelse

Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til et oktaltall.Mer informasjon (kilde)