DGJENNOMSNITT på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon DGJENNOMSNITT er:

NorskEngelsk
DGJENNOMSNITT

Beskrivelse

Finner gjennomsnittet av verdiene som oppfyller vilkårene du angir for et felt (kolonne) med poster i en liste eller database.Mer informasjon (kilde)