DHENT på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon DHENT er:

NorskEngelsk
DHENT

Beskrivelse

Trekker ut én enkelt verdi som oppfyller vilkårene du angir, fra en kolonne i en liste eller database.Mer informasjon (kilde)