DISKONTERT på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon DISKONTERT er:

NorskEngelsk
DISKONTERT

Beskrivelse

Returnerer diskonteringsraten for et verdipapir.Mer informasjon (kilde)