DMAKS på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon DMAKS er:

NorskEngelsk
DMAKS

Beskrivelse

Returnerer det høyeste tallet som oppfyller vilkårene du angir for et felt (kolonne) med poster i en liste eller database.Mer informasjon (kilde)