DMIN på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon DMIN er:

NorskEngelsk
DMIN

Beskrivelse

Returnerer det laveste tallet som oppfyller vilkårene du angir for et felt (kolonne) med poster i en liste eller database.Mer informasjon (kilde)