DOBBELFAKT på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon DOBBELFAKT er:

NorskEngelsk
DOBBELFAKT

Beskrivelse

Returnerer et talls doble fakultet.Mer informasjon (kilde)