DOLLARBR på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon DOLLARBR er:

NorskEngelsk
DOLLARBR

Beskrivelse

Konverterer en valutapris uttrykt som et desimaltall, til en valutapris uttrykt som en brøk. Bruk DOLLARBR til å konvertere desimaltall til valutatall som er brøker, for eksempel verdipapirpriser.Mer informasjon (kilde)