DPRODUKT på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon DPRODUKT er:

NorskEngelsk
DPRODUKT

Beskrivelse

Multipliserer verdiene som oppfyller vilkårene du angir for et felt (kolonne) med poster i en liste eller database.Mer informasjon (kilde)