DSTAVP på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon DSTAVP er:

NorskEngelsk
DSTAVP

Beskrivelse

Beregner standardavviket for en populasjon, basert på hele populasjonen. Funksjonen bruker tallene som oppfyller vilkårene du angir for et felt (kolonne) med poster i en liste eller database.Mer informasjon (kilde)