DURATION på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon DURATION er:

EngelskNorsk
DURATION
VARIGHET

Beskrivelse

Returnerer Macauley-varigheten for en antatt pariverdi på kr 1000. Varighet blir definert som et vektet gjennomsnitt av nåtidsverdien for kontantstrømmene, og blir brukt som et mål på verdipapirprisens respons på endringer i avkastningen.Mer informasjon (kilde)