DVARIANSP på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon DVARIANSP er:

NorskEngelsk
DVARIANSP

Beskrivelse

Beregner variansen for en populasjon, basert på hele populasjonen. Funksjonen bruker tallene som oppfyller vilkårene du angir for et felt (kolonne) med poster en liste eller database.Mer informasjon (kilde)