EKSP.FORDELING på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon EKSP.FORDELING er:

NorskEngelsk
EKSP.FORDELING

Syntaks

EKSP.FORDELING.N(x;lambda;kumulativ)

Syntaksen for funksjonen EKSP.FORDELING.N har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)