EKSP på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon EKSP er:

NorskEngelsk
EKSP

Beskrivelse

Returnerer e opphøyd i en potens som er angitt av tall. Konstanten e er lik 2,71828182845904, som er grunntallet i den naturlige logaritmen.Mer informasjon (kilde)