ELLER på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon ELLER er:

NorskEngelsk
ELLER

Beskrivelse

Returnerer SANN hvis noen av argumentene er SANN og returnerer USANN hvis alle argumentene er USANN.Mer informasjon (kilde)