ERODDETALL på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon ERODDETALL er:

NorskEngelsk
ERODDETALL

Beskrivelse

Returnerer SANN hvis tall er et oddetall, USANN hvis tall er et partall.Mer informasjon (kilde)