EUROKONVERTERING på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon EUROKONVERTERING er:

NorskEngelsk
EUROKONVERTERING

Beskrivelse

Konverterer et tall til euro, konverterer et tall fra euro til en euromedlemsvaluta, eller konverterer et tall fra én euromedlemsvaluta til en annen ved å bruke euroen som et mellomledd (triangulering). Valutaene som er tilgjengelige for konvertering, er valutaene i EU-landene som har tatt i bruk euroen. Funksjonen bruker faste konverteringskurser som er fastsatt av EU.

Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig og returnerer feilen #NAVN?, installerer du og laster inn tillegget Verktøy for eurovaluta.

VisInstaller og last inn tillegget Verktøy for eurovaluta

  1. Klikk Alternativer i kategorien Fil, og klikk deretter kategorien Tillegg.
  2. Velg Excel-tillegg i Behandle-listen, og klikk deretter Start.
  3. Merk av for Verktøy for eurovaluta i listen Tilgjengelige tillegg, og klikk deretter OK.
  4. Hvis det er nødvendig, følger du instruksjonene i installasjonsprogrammet.


Mer informasjon (kilde)