EXACT på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon EXACT er:

EngelskNorsk
EXACT
EKSAKT

Beskrivelse

Sammenligner to tekststrenger og returnerer SANN hvis de er nøyaktig like. Hvis ikke returneres USANN. EKSAKT skiller mellom store og små bokstaver, men ignorerer formateringsforskjeller. Bruk EKSAKT til å teste tekst som skrives inn i et dokument.Mer informasjon (kilde)