F.FORDELING.H på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon F.FORDELING.H er:

NorskEngelsk
F.FORDELING.H

Syntaks

F.FORDELING.H(x;frihetsgrad1;frihetsgrad2)

Syntaksen for funksjonen F.FORDELING.H har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)