F.TEST på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon F.TEST er:

NorskEngelsk
F.TEST

Syntaks

F.TEST(matrise1;matrise2)

Syntaksen for funksjonen F.TEST har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)