FAKULTET på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon FAKULTET er:

NorskEngelsk
FAKULTET

Beskrivelse

Returnerer fakultet til et tall. Et talls fakultet er lik 1*2*3*...* tall.Mer informasjon (kilde)