FASTSATT på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon FASTSATT er:

NorskEngelsk
FASTSATT

Beskrivelse

Runder av et tall til et angitt antall desimaler, formaterer tallet til desimalformat ved å bruke komma og punktum, og returnerer resultatet som tekst.Mer informasjon (kilde)