FEIL.TYPE på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon FEIL.TYPE er:

NorskEngelsk
FEIL.TYPE

Beskrivelse

Returnerer et tall som svarer til en av feilverdiene i Microsoft Excel, eller returnerer feilen #I/T hvis det ikke eksisterer noen feil. Du kan bruke FEIL.TYPE i en HVIS-funksjon hvis du vil teste for en feilverdi og returnere en tekststreng, for eksempel en melding, i stedet for feilverdien.Mer informasjon (kilde)