FEILF på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon FEILF er:

NorskEngelsk
FEILF

Beskrivelse

Returnerer feilfunksjonen som er integrert mellom nedre_grense og øvre_grense.Mer informasjon (kilde)