FFORDELING.INVERS på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon FFORDELING.INVERS er:

NorskEngelsk
FFORDELING.INVERS

Syntaks

FFORDELING.INVERS(sannsynlighet;frihetsgrad1;frihetsgrad2)

Syntaksen for funksjonen FFORDELING.INVERS har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)