FFORDELING på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon FFORDELING er:

NorskEngelsk
FFORDELING

Syntaks

FFORDELING(x;frihetsgrad1;frihetsgrad2)

Syntaksen for funksjonen FFORDELING har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)