FINN.RAD på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon FINN.RAD er:

NorskEngelsk
FINN.RAD

Beskrivelse

Du kan bruke FINN.RAD til å søke etter den første kolonnen i et område (område: To eller flere celler i et regneark. Cellene i området kan være tilstøtende eller atskilte.) med celler, og deretter returnere en verdi fra en hvilken som helst celle i samme rad i området. Anta for eksempel at du har en liste over ansatte i området A2:C10. ID-numrene til de ansatte er lagret i den første kolonnen i området, som vist i illustrasjonen nedenfor.

Et område av celler i et regneark

Hvis du vet den ansattes ID-nummer, kan du bruke funksjonen FINN.RAD til å returnere enten avdelingen, eller navnet på den ansatte. Hvis du vil ha navnet på ansatt nummer 38, kan du bruke formelen =FINN.RAD(38; A2:C10; 3, USANN). Denne formelen søker etter verdien 38 i den første kolonnen i området A2:C10, og returnerer så verdien som finnes i den tredje kolonnen i området, og på samme rad som oppslagsverdien ("Henrik Larsen").

FINN.RAD angir at vi søker vertikalt (i rader). Bruk FINN.RAD i stedet for FINN.KOLONNE når sammenligningsverdiene er plassert i en kolonne til venstre for dataene du vil finne.Mer informasjon (kilde)