FISHER på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon FISHER er:

EngelskNorsk
FISHER
FISHER

Beskrivelse

Returnerer Fisher-transformasjonen ved x. Denne transformasjonen produserer en funksjon som har normal fordeling heller enn skjev. Bruk funksjonen til å utføre hypotesetesting på korrelasjonskoeffisienten.Mer informasjon (kilde)