FISHERINV på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon FISHERINV er:

NorskEngelsk
FISHERINV

Beskrivelse

Returnerer den inverse av Fisher-transformasjonen. Bruk denne transformasjonen til å analysere korrelasjoner mellom dataområder eller -matriser. Hvis y = FISHER(x), så er FISHERINV(y) = x.Mer informasjon (kilde)