FORTEGN på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon FORTEGN er:

NorskEngelsk
FORTEGN

Beskrivelse

Bestemmer fortegnet til et tall, og returnerer 1 hvis tall er positivt, 0 hvis tall er lik 0 og -1 hvis tall er negativt.Mer informasjon (kilde)