FREQUENCY på andre språk:

Den norsk oversettelse av Excel-funksjon FREQUENCY er:

EngelskNorsk
FREQUENCY
FREKVENS

Beskrivelse

Beregner hvor ofte verdier forekommer i et område med verdier, og returnerer en loddrett matrise med tall. Bruk for eksempel FREKVENS til å beregne testresultatene som faller innenfor et områder med resultater. Siden FREKVENS returnerer en matrise, må den skrives inn som en matriseformel.Mer informasjon (kilde)