FTEST på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon FTEST er:

NorskEngelsk
FTEST

Syntaks

FTEST(matrise1;matrise2)

Syntaksen for funksjonen FTEST har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)