GAMMA.FORDELING på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon GAMMA.FORDELING er:

NorskEngelsk
GAMMA.FORDELING

Syntaks

GAMMA.FORDELING(x;alfa;beta;kumulativ)

Syntaksen for funksjonen GAMMA.FORDELING har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)