GAMMAFORDELING på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon GAMMAFORDELING er:

NorskEngelsk
GAMMAFORDELING

Syntaks

GAMMAFORDELING(x;alfa;beta;kumulativ)

Syntaksen for funksjonen GAMMAFORDELING har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)