GAMMAINV på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon GAMMAINV er:

NorskEngelsk
GAMMAINV

Syntaks

GAMMAINV(sannsynlighet;alfa;beta)

Syntaksen for funksjonen GAMMAINV har følgende argumenter (argument: En verdi som gir informasjon til en handling, hendelse, metode, egenskap, funksjon eller prosedyre.):Mer informasjon (kilde)