GAMMALN.PRESIS på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon GAMMALN.PRESIS er:

NorskEngelsk
GAMMALN.PRESIS

Beskrivelse

Returnerer den naturlige logaritmen til gammafunksjonen, G(x).



Mer informasjon (kilde)