GAMMALN på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon GAMMALN er:

NorskEngelsk
GAMMALN

Beskrivelse

Returnerer den naturlige logaritmen til gammafunksjonen, Γ(x).Mer informasjon (kilde)