GJENNOMSNITT.GEOMETRISK på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon GJENNOMSNITT.GEOMETRISK er:

NorskEngelsk
GJENNOMSNITT.GEOMETRISK

Beskrivelse

Returnerer det geometriske gjennomsnittet av en matrise eller et område med positive data. Du kan for eksempel bruke GJENNOMSNITT.GEOMETRISK til å beregne gjennomsnittlig vekstrate, når en sammensatt rente med variabel rentefot er angitt.Mer informasjon (kilde)