GJENNOMSNITT.HARMONISK på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon GJENNOMSNITT.HARMONISK er:

NorskEngelsk
GJENNOMSNITT.HARMONISK

Beskrivelse

Returnerer det harmoniske gjennomsnittet av et datasett. Det harmoniske gjennomsnittet er den resiproke av det aritmetiske gjennomsnittet av resiproke tall.Mer informasjon (kilde)