GJENNOMSNITT på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon GJENNOMSNITT er:

NorskEngelsk
GJENNOMSNITT

Beskrivelse

Returnerer gjennomsnittet (den aritmetiske middelverdien) av argumentene. Hvis området (område: To eller flere celler i et regneark. Cellene i området kan være tilstøtende eller atskilte.) A1:A20 for eksempel inneholder tall, returnerer formelen =GJENNOMSNITT(A1:A20) gjennomsnittet av disse tallene.Mer informasjon (kilde)