GJENNOMSNITTA på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon GJENNOMSNITTA er:

NorskEngelsk
GJENNOMSNITTA

Beskrivelse

Beregner gjennomsnittet (aritmetisk middelverdi) for verdiene i argumentlisten.Mer informasjon (kilde)