GJENNOMSNITTSAVVIK på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon GJENNOMSNITTSAVVIK er:

NorskEngelsk
GJENNOMSNITTSAVVIK

Beskrivelse

Returnerer datapunktenes gjennomsnittlige absoluttavvik fra middelverdien. GJENNOMSNITTSAVVIK er et mål på variabiliteten i et datasett.Mer informasjon (kilde)