GRENSEVERDI på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon GRENSEVERDI er:

NorskEngelsk
GRENSEVERDI

Beskrivelse

Returnerer 1 hvis tall ≥ grenseverdi. Ellers returneres 0. Bruk denne funksjonen til å filtrere et sett verdier. Hvis du for eksempel legger sammen flere GRENSEVERDI-funksjoner, beregner du antallet verdier som overskrider en terskel.Mer informasjon (kilde)